Prehľad prezentácií výrobkov PARADOX v PowerPointeTáto stránka sprístupňuje prezentácie vybraných výrobkov PARADOX. Sú určené na prezentačné účely pre klientov.

V počítači treba mať nainštalovaný program PowerPoint od firmy Microsoft. Úplne postačí aj jeho bezplatná verzia, ktorú je možné okamžite získať na internových stránkach Microsoftu pod názvom PowerPoint Viewer.

Firma VARIANT Alfa s.r.o. si vyhradzuje právo zmien údajov uvedených v týchto prezentáciách. V technickej praxi je treba vychádzať z informácií uvedených v manuáloch k zariadeniam.